Drodzy Uczestnicy, Widzowie - entuzjaści Konfrontacji Med&Art 2016;

Konfrontacje "Medycyna i Sztuka" - Med&Art 2017 odbędą się w piątek 10 listopada 2017 o godzinie  17.00 w gościnnym jak zawsze Teatrze Nowym w Zabrzu.

Drodzy Przyjaciele – Artyści Medycy.
Drodzy Przyjaciele Artystów i Medyków.

Serdecznie Zapraszamy na V edycję KONFRONTACJI Med&Art.; Medycyna i Sztuka 2017, które odbędą się 10 listopada 2017 o godzinie 17.00 w Zabrzu – jak zwykle w gościnnym Teatrze Nowym (i przy jego aktywnym wsparciu). Mamy też do dyspozycji, jak co roku sale wystawiennicze i wykładowe sąsiadującej z Teatrem Wyższej Szkoły Technicznej oraz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof Zbigniewa Religi w Zabrzu.

Konfrontacje „Medycyna i Sztuka” - Med&Art - MA 2017 w Zabrzu, to spotkanie twórców i entuzjastów sztuki związanych profesjonalnie z medycyną. Nie tylko lekarzy, pielęgniarek, ale także farmaceutów i pracowników szeroko rozumianego wsparcia naukowo-technicznego i ekonomicznego usług medycznych. Prezentujemy, w otwartym spotkaniu, na różnych scenach, wszystkie rodzaje aktywności artystycznej: muzyka od klasycznej do rockowej, poezja, malarstwo, fotografia, filmy. To już będzie piąte spotkanie, które ma już swoją widownię, bohaterów – unikalny klimat.

Honorowym patronem Konfrontacji jest Gospodarz Miasta Pani Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik. Przyjęli również zaproszenie do objęcia honorowym patronatem: Dziekan wydziału zabrzańskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Pan prof. dr hab. n med. Maciej Misiołek oraz dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej prof. dr hab. inż. Marek Gzik. Konfrontacje Med&Art to radość tworzenia, radość prezentacji, radość rozmowy językiem sztuki ludzi, który, na co dzień odpowiadają za nasze życie i zdrowie. Spotkanie jest kontynuacją Konfrontacji, które odbywają się w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi Zabrzu już od wielu lat – we wszystkich nauka i sztuka, poszukiwania rozwiązań ratujących życie i radości dnia powszedniego łączyły lekarzy, naukowców, pacjentów i ich rodzin oraz popierających twórcze postawy zawodowych artystów. Konfrontacje Med&Art to dyskusje, popisy, rozrywka i zaduma, filozofia i nauka – w atmosferze wolności i szacunku, radości i swobody. Formuła spotkań zakłada występy, pokazy twórców, konfrontacje z materią, talentem, konfrontacje człowiek-człowiek, próba zmierzenia się z tym, czym medycyna mogłaby być a nie jest, a sztuka bywa. Konfrontacje twórców – hobbystów z profesjonalnym jury.

Zapraszamy wszystkich lekarzy i studentów medycyny, ludzi wspierających usługi medyczne i naukowców; wszystkich, którzy pośrednio lub bezpośrednio związani są z medycyną. Proszę rozgłosić wśród znajomych, by nikt, dla którego spotkanie mogłoby być ważne nie ominął w tych dniach Zabrza.

Wieczór poprowadzi inicjator i gospodarz spotkania - Zbigniew Nawrat.
Zapowiada się arcyciekawe spotkanie.

Do zobaczenia … Zbigniew Nawrat
Organizatorzy: