Zgłoszenie prosimy przesłać na adres: konfrontacje@frk.pl

Zgłoszenie powinno zawierać krótką historię autora z uwzgleniemiem medycznego aspektu pracy zawodowej. 

Zgłoszenia do turnieju jednego wiersza przyjmowane będą do rozpoczęcia konkursu.
Organizatorzy: