Zgłoszenie prosimy przesłać na adres: konfrontacje@frk.pl

Zgłoszenie powinno zawierać krótką historię autora z uwzgleniemiem medycznego aspektu pracy zawodowej. 
Oświadczenie o posiadaniu pełni praw autorskich i majątkowych do przesyłanyh materiałów.
Zgodę na wykorzystanie i publikację materiałow przez organizatorow. 

Zdjęcia

Zdjęcia w formie cyfrowej należy przesłać wraz z zgłoszeniem na adres: nawrat@frk.pl lub nawrat@tlen.pl
rozdizelczość: 300 dpi

Obrazy/ Rzeźba/ inne formy sztuki plastycznej 

Należy dostarczyć osobiście lub kurierem na adres: Zbigniew Nawrat, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345a

Organizatorzy: