Zgłoszenie prosimy przesłać na adres: konfrontacje@frk.pl

Zgłoszenie powinno zawierać krótką historię autora z uwzględnieniem medycznego aspektu pracy zawodowej. 
Organizatorzy: