ZABRZE 8 czerwiec 2013


Wyższa Szkoła Techniczna

Park Hutniczy 3-5

41-800 Zabrze1600 Wersnisaż „ Tworzę, więc jestem...“ - Galeria WST

1700 KONFTRONTACJE “Ucieczka ze świata ciszy 3”


1. Życie, zdrowie, praca, twórczość, komunikacja osób z problemami słuchu. Problemy języka migowego.


2. Intergracyjna scena artystyczna.I


Występy gości, wśród nich występ pantomimiczny Kazimierza Kick

Turniej jednego wiersza z ilustracją – dwubój Graf i Ty

Regulamin: prezentacja wiersza plus wykonanie jego ilustracji w kilka minut. Tłumaczenia na język migowy oraz z języka migowego.

Nagroda: grafika zabrzańskiego artysty Kazimierza Szołtyska

Jury: publiczność


3. Intergracyjna scena artystyczna II


Mój świat - film niemy . Wspólne przeżywanie filmów niemych i dyskusjaORGANIZATORZY

Polski Związek Głuchych, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im.prof.Zbigniewa Religi, Wyższa Szkoła Techniczna, Urząd Miejski w ZabrzuIdea spotkań jest rozwinięciem KONFRONTACJI: UCIECZKA ZE ŚWIATA CISZY organizowanych w 2008 i 2011 r. w FRK.

Jak dojechać do


FRK

Organizatorzy: